Polityka Prywatności

Polityka prywatności – postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych od osób korzystających z Serwisu (Użytkowników). Zastosowanie ma tutaj ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Administratorami danych osobowych są właściciele serwisu www.projektameryka.pl

W przypadku pytań związanych z Polityką Prywatności prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres email projektameryka@yahoo.com

Dane osobowe

 • Zawartość serwisu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Serwis zbiera jedynie informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza newsletter, a także przez dodawanie komentarzy lub przez użycie formularza kontaktowego.
 • Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści i dodatkowo możliwość ich poprawiania, uaktualniania oraz uzupełniania.
 • Użytkownik może w każdej chwili zażądać też zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Powyższe czynności Użytkownik może wykonać samodzielnie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w mailu potwierdzającym subskrypcję.
 • Administrator pozyskuje, przechowuje, chroni oraz udostępnia dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są Właściciele Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystuje się w celu tworzenia statystyk, utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu) lub określenia profilu Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosuje się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) lub „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Natomiast „stałe” pliki cookies przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika, jedynie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia związane z przechowywaniem plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 • Sieci reklamowe oraz partnerzy (Google, Instagram, wpstacja) mogą wykorzystywać pliki cookies) do wyświetlenia reklam dopasowanych do użytkownika. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika, a także czasie pozostawania na danej stronie.
 • Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może w rezultacie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony.

Udostępnianie danych

 • Administrator powierza dane osobowe sprawdzonym i zaufanym podmiotom, które świadczą usługi związane z poprawnym działaniem strony oraz przetwarzaniem danych osobowych .
 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom.

Polityka Prywatności – postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do zmian w dokumencie Polityka Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca Polityka Prywatności, dostępna na stronie: https://www.projektameryka.pl/privacy-policy/
 • W sprawach, których nie reguluje niniejsza Polityka Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego